About me

Mijn beelden/foto’s zijn obgebouwd uit lagen, ze zijn ruimtelijk. Het werken hiermee geeft mij een nieuwe dimensie; vergelijk het met een extra zintuig dat tot een intenser inhoudelijke en visuele belevenis kan leiden. Intensiteit, diepgang en radicaliteit zijn dan ook mijn stokpaarden. Met de driedimensionaliteit creëer ik letterlijk en figuurlijk diepte, die in dit hectische tijdperk te vaak verloren gaat. Daarom verbeeld ik graag de gelaagdheid van gedachten, gevoelens en levensbeschouwingen en wil de noodzaak van de diversiteit onder de aandacht brengen.